اگر دقت کرده باشید هنگام سفارش‌گذاری و خرید کلیشه‌های ژلاتینی فلکسو باید مقدار ضخامت آن‌ را با واحد میلی‌متر مشخص نمایید.
چه ضخامت‌هایی وجود دارد؟ هر ضخامت با چه هدفی ساخته شده است؟

کلیشه خام براساس اینکه با شیوه‌ای باید تولید شود , دارای لایه‌های گوناگون است.
تفاوت کلیشه‌های دیجیتال در مقایسه با کلیشه‌های ساخت آنالوگ وجود لایه کربن مشکی رنگ روی سطح ژلاتین آن است.

بطور کلی با افزایش ضخامت کلیشه‌های ژلاتینی، کیفیت چاپ کاهش پیدا خواهد نمود.
ضخامت و نوع ژلاتین مورد استفاده در یک فرآیند، باید با توجه به نوع مرکب و متریال چاپی و مکانیک ماشین فلکسو انتخاب شود.