واژه شناسی DPI

در پیش از چاپ و یا چاپ برخی کلمات و اصطلاحات به اشتباه در بخش فروش، مارکتینگ و یا تولید به جای یکدیگر به کار می‌روند. DPI” – Dots Per Inch

DPI یا Dots Per Inch از پرکاربردترین آنهاست – هنگامی استفاده می شود که بخواهیم میزان رزولوشن (فراوانی) نقاط در لیتوگرافی – روی فیلم یا پلیت – را بسنجیم.

Recorders addressability guide - Laser Exposing Energy Spot