اولین چرخش نوردهای یک ماشین چاپ می‌بایست منجر به تولید ترام‌هایی شود که با آن‌ها بتوان میزان دقت، خطا و به طور کلی کیفیت محصول چاپی یک دستگاه را بررسی کرد. به پلیتی که حاوی پارامترهایی است که بتوان مقادیر لازم را اندازه گرفت در اصطلاح فینگرپیرینت گفته می‌شود.

هدف تست

برای مشخص کردن، اندازه کمترین ترام قابل چاپ و بیشترین درصد رنگ چاپ شده، توالی رنگ‌ها، چاقی ترام، مشخص شدن ناحیه Break out، ضخامت خطوط، سایز فونت‌ها، میزان عوجاج در چاپ و در نهایت ساخت کِرو Curve برای فرآیند تولید پلیت چاپ (پلیت افست، کلیشه فلکسوگرافی یا سیلندر گراور) از تست مذکور باید استفاده نمود و نتایج آنرا در سیستم‌های پیش از چاپ مورد استفاده قرار داد.

بررسی مقادیر تست

موارد علامت زده شده از مهم‌ترین بخش‌های این تست به شما می‌رود.

1- کمترین درصد ترام قابل چاپ، با توجه ماشین (مکانیک و سایر خصوصیات)، نوردهای آنیلوکس
2- کیفیت تصاویر و نشست مرکب
3- عوجاج در خطوط (بخصوص بارکد)
4- فشار بین نوردهای چاپ (آنیلوکس به پلیت و پلیت به سطح چاپی)
5- ریزی و کیفیت نوشتار
6- شیب‌های رنگی
و…

برای پیاده سازی یک تست کامل و بی‌نقص تمام عوامل درگیر در پروسه چاپ باید با دقت بررسی و ثبت گردد.به طور معمول ثبت نتایج درصد ترامهای چاپ شده و تعیین میزان چاقی ترام و اعمال آن توسط واحد پیش از چاپ بر روی پلیت چاپ اثرگذارترین نتیجه این تست به شمار می‌رود.
و بنظر ما بهترین شیوه ارائه کیفیت محصول چاپی یک ماشین چاپ یا یک چاپخانه با ارائه این تست آغاز می‌شود.

از مهم‌ترین نکات چسب مصرفی در زمان تست است. آیا تجربه مرتبطی دارید و کدام کد چسب برای تست مناسب است؟ برای ما کامنت بگذارید.